Serbian Holocaust

Spasoje Aleksić May 20, 2012, Mrakovica


Interviewer: Nada Ljubić | Camera: Dušan Gavrilović | Editing: Nada Ljubić, Dušan Gavrilović | Webmastering: Dusan Gavrilović

Voices of Survivors


Spasoje Aleksić sa đacima osnovne škole iz sela Gornji Jelovac na komemoraciji u Donjoj Gradini


Spasoje Aleksic            Donja Gradina

Donja Gradina